Algemeen

 • Produceert u ook niet standaard schotten?

  Wij bouwen ook “niet standaard schotten” zoals schotten met stalen omranding of in afwijkende vormen. Daarnaast leveren wij balken en schotten voor bijvoorbeeld dek bescherming.

 • Kan VM mats schotten repareren?

  Wij repareren schotten welke nog van voldoende kwaliteit zijn. Om dit te kunnen beoordelen komen we graag langs of bepalen we dit aan de hand van foto’s.

 • Welke hout soort is het beste?

  Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Verschillende omstandigheden vragen om verschillende type schotten. Levensduur van een schot is afhankelijk van de houtsoort maar ook zeker van het gebruik. Een schot welke niet goed gebruikt wordt kan in een paar minuten worden verwoest ongeacht de houtkwaliteit. De klantvraag is maatgevend voor wat het beste schot is. Wij kijken ook naar andere zaken dan alleen de houtkwaliteit. Hierbij valt te denken aan besteedbaar budget, logistiek, benodigde levensduur maar ook de dikte en lengte van schot. Ons doel is u de beste oplossing te bieden zodat u tevreden bent en u later als klant weer terugkomt.

 • Is het hout wat u gebruikt voor uw schotten duurzaam hout?
  Hout is een natuur product, daarom hebben wij een principe. Wij kopen al ons hout in bij zagerijen welke uitsluitend duurzaam geproduceerd hout verkopen. Wij controleren zelf regelmatig onze toeleveranciers, op de plek van herkomst en overtuigen ons op deze wijze dat het niet alleen op papier klopt maar ook in de werkelijkheid. Wij doen deze controle in gezamenlijkheid met onze kwaliteitscontrole ter plekke. Op deze wijze zijn wij ervan overtuigd dat wij het juiste hout gebruiken maar ook dat de leverantie voor in de toekomst gewaarborgd blijft.
 • U levert schotten van 1 en 1,5 meter breed. Wat is hiervan de reden?
  Een schot van 1,0 meter breed is van oudsher de standaard maat. De reden hiervoor is hem gelegen in het feit hoe de schotten standaard geproduceerd kunnen worden. VM heeft er voor gekozen om standaard te produceren  tot 1,5 meter breed in afwijking tot wat nu gangbaar is in de markt. Wij produceren 1,0 meter brede schotten omdat de klant/markt dit gewend is. Maar wij produceren ook de 1,5 meter brede schotten omdat deze meer gebruiksmogelijkheden bieden door verbeterde stabiliteit, drukverdeling, kans op schade en handeling.
 • Wat is het voordeel van een draglineschot van 1,5 meter breed?
  Een schot met een breedte van 1,5 meter spreidt de druk beter over de ondergrond. Het schot is breder en dus zwaarder, de drukverdeling en stabiliteit wordt hierdoor verbetert. Een schottenbaan gelegd met een schot van 1,0 meter is minder stabiel, hier kan het bredere schot met een betere drukverdeling, stabiliteit en een zeer laag kantelrisico een uitkomst zijn. Bij een schottenbaan met schotten van 1 meter breed dwarsgeplaatst worden de lange zijden vaak beschadigd door rijdende rupsvoertuigen (slijtage aan de randen), wat resulteert in externe schade aan de eindbalken. Hier heeft de 1,5 m brede schot voordelen, omdat de 1,5 m breede schotten in de lengte van de schottenbaan moet worden gelegd en hierdoor minder zal kantelen. Dit betekent dat alleen de kopsekanten worden belast en er dus minder slijtage optreedt. Een ander voordeel is het leggen van minder benodigde schotten. Minder schotten betekend minder schade. Schotten welke beschadigd raken komen vaker in aanmerking om gerepareerd te worden omdat de vervangingswaarde hoger is. Dit reduceert de kosten bij beschadiging omdat het economisch is het schot te repareren.
 • Kunt u advies geven over welk draglineschot wij het beste kunnen aanschaffen?
  Klanttevredenheid is voor ons zeer belangrijk, wij adviseren u daarom graag. Wij produceren en verkopen al 30 jaar draglineschotten voor ons eigen verhuurbedrijf en voor klanten. Wij willen graag dat u het juiste schot aanschaft.

Levering

 • Waarom zouden wij een schot van VM mats kiezen?
  Wij produceren de hoogste kwaliteit schotten tegen redelijke prijzen. Dit is natuurlijk een gewaagde uitspraak. Waarom kunnen wij dat zeggen? De voorsortering, verwerking en permanente kwaliteitscontrole in de lopende productieketen zijn een garantie voor goede en veilige kwaliteit. Deze processen zijn belangrijk voor de duurzaamheid. De procedure in productie b.v. dat we minder hout verwijderen bij de boorgaten t.b.v. de draadstangen, zodat het schot stabieler blijft. Op gevoelige plaatsen zagen wij het hout niet, maar word het hout gefreesd hiermee verminderd de kans op slijtage aanzienlijk, ook ronden wij de hoeken af zodat stootschade bij het opnemen van het schot wordt verminderd. Tevens maken wij schotten met een breedte tot 1,5 meter. Ons 1,5 meter schot is door zijn grote lastverdeling stabieler, waardoor de kans op schade aan het schot wordt verminderd. Wij realiseren ons dat niet alleen de kwaliteit telt, maar ook de prijs. Wij zullen daarom altijd concurrerende aanbiedingen maken die passen bij ons bedrijfsmodel. Bovendien kunnen wij snel leveren omdat we grote hoeveelheden hout op voorraad hebben. Kortom, als u een VM-mat schot wilt kopen, werken we dit altijd samen met u uit omdat wij graag willen leveren.