Afdeling Solid veiligheid en milieu maakt onderdeel uit van VM group. VM group is toeleverancier voor infrastructuur bouwers. VM group legt zich met name toe op het leveren van tijdelijk verhardingen in de vorm van verhuur van rijplaten en draglineschotten via VM Rental en de productie van draglineschotten via VM mats de leverantie van bouwstoffen zoals zand, grind en granulaten via Solid bouwstoffen

Het onderdeel Veiligheid en Milieu houdt zich sind de jaren tachtig bezig met bodemverontreiniging en asbest. De laatste tien jaar is daar veiligheid als specifiek item bij gekomen. In het verleden werd gekeken wat is het en hoe kunnen we het verwijderen, tegenwoordig wordt er gekozen voor een meer risico gestuurde aanpak. Voordeel hiervan is dat het vaak kostenefficienter is maar ook dat de aanpak qua veiligheid past bij de activiteiten en zodoende niet te zwaar maar ook zeker niet te laag wordt ingeschat. De tijd van alleen maar doen is hiermee voorbij en projectspecifiek heeft hiermee zijn intrede gedaan.