Header Vm Milieumonsterafname Bodemonderzoek

Advies met beide benen op de grond

Wij adviseren op gebied van veiligheid, bodem(verontreiniging), asbest en Chroom6. Het advies heeft vaak betrekking op hoe zaken te verwijderen en/of een situatie veilig te houden. Onze adviezen hebben een praktische insteek en hebben tot doel een probleem op te lossen. 

Wij zorgen voor een veilige (werk)omgeving

Wij zorgen dat jouw werkomgeving veilig is wanneer het gaat om werken met verontreinigde grond, asbest en chroom 6. Hiervoor leveren wij mensen, deskundigheid, materieel, arbeid en voeren bodemonderzoeken uit. Dit doen wij door heel Nederland. 

  • Veiligheid: veilig werken in verontreinigingen
  • Bodemonderzoeken: Schone grond verklaringen en partijkeuringen
  • Bodemsanering: Verwijdering van vervuilde grond
  • Chroom 6: Verwijdering en advies van Chroom 6 toepassingen
  • Asbest: Asbestsanering en asbestverwijdering 
In heel Nederland!
Roots in de bouw

Onze adviestak vindt zijn roots in de bouw. En dat tekent onze mentaliteit: we doen ons werk goed maar zonder franjes. We zorgen dat alles aan de normen en regels voldoet en zijn daar super deskundig in. Maar tegelijk zijn we pragmatisch. We houden er niet van om dingen moeilijker te maken dan ze zijn en zoeken naar een kosteneffectieve oplossing.

Al bijna 100 jaar actief!

Veelgestelde vragen

Certificaten? Check

Wij beschikken over de volgende cerificaten:

Veiligheid (cert.nr. EC-VCA-20150) sinds 18-12-2007

–     VCA**VGM-checklist Aannemers, 2008/5.1

BRL SIKB 1000 (Procescertificaat EC-SIK-10007) sinds 19-12-2007

–     Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuring grond en baggerspecie 

BRL SIKB 2000 (Procescertificaat EC-SIK-20251) sinds 11-7-2007

–     Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen 

–     Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters

BRL SIKB 6000 (Procescertificaat EC-SIK-60018)sinds 27-08-2008

–     Protocol 6001 (Milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden) 

BRL SIKB 7000 (Procescertificaat EC-SIK-70009) sinds 19-12-2007

–     Protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden)

–     Protocol 7004 (Tijdelijk uitplaatsen van grond)

Asbest (Procescertificaat07-C070310) sinds 29-03-2017

–     Procescertificaat Asbestverwijdering

Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars

–    VIHB-nummer 531964XXHB

Kwaliteit ISO 9001 (Systeemcertificaat EC-KWA-01182)

–    NEN-EN-ISO 9001:2015

Zand (Productcertificaat EC-IZG-00003) sinds 23-6-2008

–    NL BSB Zand, korrelklasse A