Algemeen

 • Wat doet u op het gebied van veiligheid?
  Wij pakken projecten aan op het gebied van veiligheid door te adviseren of te controleren. Hiervoor zetten wij hogere veiligheidskundigen (HVK’er) in. Daarnaast verhuren wij medewerkers welke tijdens bijvoorbeeld bodesaneringen de werkplek veilig houden. Indien gewenst voeren wij de werkzaamheden in zijn geheel uit. Ditzelfde doen wij ook voor asbest. Bij asbest, werken wij vaak op plekken in de petrochemie en industrie. Tevens verhuren wij materieel voor veilige werkplekken zoals, deco units en meetinstrumenten.
 • Op welke gebied adviseert u?
  Wij adviseren op gebied van veiligheid, bodem(verontreiniging), asbest en Chroom6. Het advies heeft vaak betrekking op hoe zaken te verwijderen en/of een situatie veilig te houden. Onze adviezen hebben een praktische insteek en hebben tot doel een problemen op te lossen. Mogelijk kunnen wij bij het oplossen van het probleem zelf een rol spelen soms ook niet. De opdrachtgever mag bij onze adviezen een oplossende rol verwachten, zeg maar een “Hands on” aanpak.
 • Voert Solid ook AP04 keuringen uit?
  Solid voert dit type keuringen uit. AP04 is een term welke wordt gebruikt voor de classificatie bouwstoffen en grond. Als gevraagd wordt om een AP04 keuring wordt vaak gevraagd om een partijkeuring. Solid voert partijkeuringen uit voor grond. Dit doen wij voor grond in een bult/depot maar ook voor een partijen grond als deze nog in de bodem zit (insitu). Het rapport/certificaat welke u ontvangt is een wettig bewijsmiddel voor het kunnen afzetten/verwerken van de grond.
 • Verstrekt u een schone grondverklaring?

  Ja. De verklaring is echter geen verklaring op A4tje, maar heeft de vorm van een bodemonderzoek. De term schone grondverklaring is niets anders dan een begrip. Iemand die vraagt om zo’n type verklaring vraagt dus eigenlijk om een bodemonderzoek. Wij leveren dit type bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op NEN5740 norm. De conclusie van dit onderzoek is altijd of er wel of niet redelijkerwijs bodemverontreiniging valt te verwachten op het onderzochte gebied. Met het overhandigen van deze rapportage wordt aan de gestelde vraag voldaan.