Solid adviseert bij Chroom 6 projecten en saneert ook deze projecten. Chroom 6 is een gevaarlijke stof welke kan leiden tot kanker of nadelige invloeden op de voortplanting. Voor werken met Chroom 6 of Chroom 6 houdende producten zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Chroom 6 kan via inhalatie en via de huid het lichaam binnendringen. Dit moet worden voorkomen.

Solid stelt op deskundige wijze en in overleg met de opdrachtgever een arbeidshygiƫnische strategie op die de medewerkers en omgeving beschermen tegen de negatieve invloeden van het Chroom 6. Deze strategie wordt opgesteld onder toezicht van een hogere veiligheidskundige welke zich desgewenst laat bijstaan door een arbeidshygiƫnist. Met de arbeidshygiƫnische strategie geven wij tevens invulling aan de verplichten welke zijn opgelegd door de inspectie SZW.

Nadere informatie

Voor nader informatie, toelichting of advies kunt u contact opnemen met onze afdeling milieu via telefoonnummer (088) 011 87 67 of per mail via info@solidbv.nl