Header Vm Chroom6 Saneren

Chroom 6

VM Solid adviseert bij Chroom 6 projecten en saneert ook deze projecten. Chroom 6 is een gevaarlijke stof die kan leiden tot kanker of nadelige invloeden op de voortplanting. Voor werken met Chroom 6 of Chroom 6 houdende producten zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Arbeidshygiënische strategie 

Chroom 6 kan via inhalatie en via de huid het lichaam binnendringen. Dit moet worden voorkomen. Solid stelt op deskundige wijze en in overleg met de opdrachtgever een arbeidshygiënische strategie op die de medewerkers en omgeving beschermen tegen de negatieve invloeden van het Chroom 6. Deze strategie wordt opgesteld onder toezicht van een hogere veiligheidskundige die zich desgewenst laat bijstaan door een arbeidshygiënist. Met de arbeidshygiënische strategie geven wij ook invulling aan de verplichten die zijn opgelegd door de inspectie SZW.