Met 30 jaar ervaring weet VM wat een gebruiker van schotten wil. Ons zusterbedrijf VM rental is wereldmarktleider in de verhuur van draglineschotten. Met de knowhow die hierbij is opgedaan is VM gestart met de productie van schotten omdat de huidige leveranciers niet aan onze maatstaf kunnen voldoen. De door ons gewenste verbeteringen konden elders standaard niet worden ingevuld.

VM Mats produceert een breed pallet aan draglineschotten, van premium-schotten tot budgetschotten. Al onze schotten worden volgens dezelfde hoge standaard geproduceerd, wat tot gevolg heeft dat de verbeteringen in ieder schot zijn overgenomen en er geleverd wordt volgens dezelfde hoge standaard. Alle VM-schotten zijn daarom Draglineschotten 2.0. VM zet met haar schotten de nieuwe standaard.

Voorafgaand aan het op de markt brengen van het VM schot is een ontwikkelingsperiode afgegaan van 3 jaar welke zowel de techniek van het schot behelst als ook het logistieke proces.

Wij zullen u de verbeteringen tonen zodat u zelf kunt beoordelen of wij inderdaad de nieuwe standaard zetten voor de leverantie van schotten. Graag geven wij vooraf mee dat wij ook financieel altijd concurrerend willen zijn.