Bij het doorontwikkelen van het nu gangbare draglineschot is gekeken naar verbeterpunten welke de markt wenst ten opzichte van de huidige standaard schotten. Deze punten zijn de volgende:

  1. Pasvorm van pen in het boorgat is ruim wat de levensduur verkort
  2. Voorkomen inscheuren (inzagen) hout ter plaatse van de inpik sleuf
  3. Verbeteren stabiliteit van het schot door de beperkte breedte van 1,0 meter
  4. Voorkomen beschadiging van de hoeken
  5. Herleidbaarheid van het schot naar de eigenaar

Op al deze punten heeft het VM mats met haar draglineschot een antwoord.  Dit maakt het draglineschot van VM mats tot het beste schot dat er in de markt te koop is.

Verbeteringen in beeld gebracht

Strakke passing

De pasvorm van pen in het boorgat is belangrijk. Een nauwe passing zorgt ervoor dat de balken niet bewegen ten opzichte van elkaar. Het schot blijft hierdoor strak qua vorm. Voordeel hiervan is dat alle balken ook daadwerkelijk dragend zijn en het schot vlak blijft waardoor puntlasten op de ondergrond wordt voorkomen. Doordat de krachten beter worden verdeeld worden de balken individueel minder belast waardoor ze minder snel breken.

Een nauwe pasvorm is ook voor de levensduur belangrijk. Doordat er minder hout wordt verwijderd neemt de kans op splijten van de balken enorm af.

Frezen

De bewerking van de VM schotten vindt uitsluitend plaats door middel van frezen, dit voorkomt inscheuren. De vezelstructuur wordt niet abrupt beëindigd. Bezaagde schotten scheuren veel sneller in omdat vaak de zaagsnede nog wat verder doorloopt of omdat het verband tussen de vezels plots wordt beëindigd.

Productie tot 1,5 meter

De standaard breedtemaat voor schotten is 1,0 meter. VM mats produceert seriematig draglineschotten tot 1,5 meter breed.

Schotten van 1,5 meter breed zijn stabieler door een groter draagvermogen en hoger qua gewicht waardoor ze minder snel kantelen. Dit is precies het doel waar het schot voor dient. Bijkomend voordeel is minder kans op beschadiging in het werk en minder handelingskosten. Daarnaast kan een schottenbaan sneller in de lengte worden gelegd wat minder schotten vraagt en een economisch voordeel oplevert.

Dat draglineschotten nog niet standaard in 1,5 meter breedte worden aangeboden is omdat alleen VM dit concept als standaard heeft geïntegreerd. VM mats heeft deze barrière weggenomen zodat wij ook deze schotten even eenvoudig seriematig kunnen produceren als het 1,0 meter brede schot.

Afgeronde hoeken

(Vanaf 2020)

Hoeken van schotten zijn kwetsbaar met als gevolg dat er beschadiging kunnen optreden. Gebruikers van draglineschotten geven aan dat het afbrokkelen en versplinteren van hoeken een minder fris schot geeft met als gevolg dat de aandacht en drang om er zuinig mee om te gaan afneemt.

Ander nadeel is dat door het versplinteren van  de hoeken van schot, stukken hout makkelijker kunnen uitbreken.

Door de hoeken af te ronden door middel van frezen wordt het aanzicht netter en komt versplinteren veel minder snel voor. Afgeronde hoeken dragen hierdoor bij aan een langere levensduur.

Bedrijfsnaam & Serienummer

Het aantonen van eigendom is vaak belangrijk. Het kan een vraag zijn van een financier of een verzekeraar. Maar het is ook gewoon mooi om te kunnen laten zien dat het uw eigendommen zijn. VM mats voegt daarom aan ieder schot een serienummer toe en een door de klant op te geven bedrijfsnaam van maximaal acht karakters.

Advies

Graag adviseren wij onze klanten over het juiste product, dit kan telefonisch maar ook op locatie. U kunt contact met ons opnemen via ons nummer in Nederland +31 (88) 011 87 33 of ons Duitse nummer +49 (5903) 648 40 03 of per mail via mats@vm-group.org