Solid infraservice bv beschikt voor haar werkzaamheden over de volgende certificaten

Veiligheid (cert.nr. EC-VCA-20150) sinds 18-12-20

–     VCA**VGM-checklist Aannemers, 2008/5.1

BRL SIKB 1000 (Procescertificaat EC-SIK-10007) sinds 19-12-2007

–     Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuring grond en baggerspecie 

BRL SIKB 2000 (Procescertificaat EC-SIK-20251) sinds 11-7-2007

–     Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen 

–     Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters

BRL SIKB 6000 (Procescertificaat EC-SIK-60018)sinds 27-08-2008

–     Protocol 6001 (Milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden) 

BRL SIKB 7000 (Procescertificaat EC-SIK-70009) sinds 19-12-2007

–     Protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden)

–     Protocol 7004 (Tijdelijk uitplaatsen van grond)

Asbest (Procescertificaat07-C070310) sinds 29-03-2017

–     Procescertificaat Asbestverwijdering

Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars

–    VIHB-nummer 531964XXHB

Kwaliteit ISO 9001 (Systeemcertificaat EC-KWA-01182)

–    NEN-EN-ISO 9001:2015

Zand (Productcertificaat EC-IZG-00003) sinds 23-6-2008

–    NL BSB Zand, korrelklasse A