Naast het delen van deskundigheid voeren wij ook bodemsaneringsprojecten uit. Dit met of zonder medewerkers van de opdrachtgever. Wij verzorgen hierbij het gehele project van A tot Z. Het betreft hoofdzakelijk projecten op basis van:

BRL-SIKB 7000

Veel bodemsanering bestaan het verwijderen van de verontreinigde grond door middel van graven. Om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren moet de saneerder zijn gecertificeerd. Solid is erkend voor het uitvoeren van dit werk middels de volgende protocollen.

  • Protocol 7001 (uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden)
  • Protocol 7004 (tijdelijk uitplaatsen van grond)

CROW-publicatie 400

Bij gevallen waarbij de grond is verontreinigd maar deze niet vallen onder het regiem van een bodemsanering is alleen de CROW-publicatie 400 van toepassing. Solid verzorgt in deze gevallen door de inzet van een DLP-R medewerker dat de bodem conform ARBO wetgeving wordt verwijderd. Het inzetten van de DLP-R medewerker heeft als bijkomend voordeel dat de gehele omgang met grondstromen op een correcte wijze plaats vindt.

Milieukundige begeleiding

Ten behoeve van de milieukundige begeleiding van bodemsanering projecten voeren wij projecten uit op basis van:

BRL-SIKB 6000

  • Protocol 6001 (Milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen met conventionele methoden)

Inzet van medewerkers onder deze richtlijn leidt tot het kunnen verstrekken van informatie aan bevoegd gezag welke zij accepteert bij het afronden van saneringswerkzaamheden.

Nadere informatie

Voor nader informatie, toelichting of advies kunt u contact opnemen met onze afdeling milieu via telefoonnummer (088) 011 87 67 of per mail via info@solidbv.nl