Solid veiligheid en milieu

Met Solid Veiligheid en Milieu leveren wij aan onze opdrachtgevers een veilige werkomgeving wanner het gaat om werken met verontreinigde grond, asbest en chroom 6. Hiervoor leveren wij; mensen, deskundigheid, materieel, arbeid en voeren bodemonderzoeken uit. Dit doen wij door heel Nederland.

Het teamvan Solid is niet zo groot qua omvang. Dit wordt door onze opdrachtgevers zeer gewaardeerd omdat onze medewerkers juist hierdoor van alle markten thuis zijn. Solid Veiligheid en Milieu is ontstaan uit een aannemersbedrijf. Dit tekent onze mentaliteit, wij doen ons werk goed maar zonder franje. Met ‘goed’ bedoelen wij; conform alle normen en regels en met deskundigheid. Met ‘zonder franje’ wordt bedoeld niet moeilijker maken dan noodzakelijk en zoeken naar kosteneffectieve oplossingen.

Geen fratsen
Deskundig
Oplossing gericht

Wij zijn Solid veiligheid en milieu

Solid veiligheid en milieu maakt onderdeel uit van VM group. VM group is toeleverancier voor infrastructuur bouwers. VM group legt zich met name toe op het leveren van tijdelijk verhardingen in de vorm van verhuur van rijplaten en draglineschotten en de leverantie van bouwstoffen zoals zand, grind en granulaten.

veelgestelde vragen

 • Kunt u grofweg zeggen wat de kosten van een sanering zijn?
  Iedere situatie is uniek. Er zijn geen kerngetal wat een sanering moet kosten, ongeacht of dit asbest, grond of chroom6 is. Door contact te leggen met onze calculatie kunnen wij u vaak verder helpen.
 • Op welke gebied adviseert u?
  Wij adviseren op gebied van veiligheid, bodem(verontreiniging), asbest en Chroom6. Het advies heeft vaak betrekking op hoe zaken te verwijderen en/of een situatie veilig te houden. Onze adviezen hebben een praktische insteek en hebben tot doel een problemen op te lossen. Mogelijk kunnen wij bij het oplossen van het probleem zelf een rol spelen soms ook niet. De opdrachtgever mag bij onze adviezen een oplossende rol verwachten, zeg maar een “Hands on” aanpak.
 • Over welke certificaten beschikt Solid veiligheid en milieu?
  Wij zijn gecertificeerd volgens de BRL1000, de BRL2000, de BRL6000, de BRL7000 en het asbestverwijderingsbesluit en VCA**.
 • Verstrekt u een schone grondverklaring?

  Ja. De verklaring is echter geen verklaring op A4tje, maar heeft de vorm van een bodemonderzoek. De term schone grondverklaring is niets anders dan een begrip. Iemand die vraagt om zo’n type verklaring vraagt dus eigenlijk om een bodemonderzoek. Wij leveren dit type bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op NEN5740 norm. De conclusie van dit onderzoek is altijd of er wel of niet redelijkerwijs bodemverontreiniging valt te verwachten op het onderzochte gebied. Met het overhandigen van deze rapportage wordt aan de gestelde vraag voldaan.